„Pierwszym krokiem w kierunku znalezienia się gdzieś indziej, jest decyzja o nie pozostawaniu tu gdzie jesteśmy.”

Cennik

Rodzaj pomocy psychologicznejCena
Konsultacja psychologiczna
80 zł (50 min.)
Poradnictwo psychologiczne/ interwencja kryzysowa
80 zł (50 min.)
Terapia psychologiczna dzieci, młodzieży, osób dorosłych 80 zł (50 min.)
Terapia par/ Terapia rodzin150-200 zł (90 min.)
Diagnoza psychologiczna kandydatów na rodziny zastępcze,
rodzin zastępczych
250 zł
(90-120 min.)
Diagnoza psychologiczna na potrzeby orzecznictwa150-250 zł
(90-120 min.)


*Płatności można dokonać gotówką.

Pierwsze spotkanie ma formę konsultacji psychologicznej, po której decydujemy wspólnie z klientem o optymalnych drogach rozwiązania problemu, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i oczekiwania.

Kontakt

Urszula Surma
tel: 785 969 207
e-mail: ula.surma@gmail.com

Monika Karpińska
tel.: 609 396 167
e-mail: monika.karpinska.gabinet@gmail.com

Dorota Kowalczyk
tel: 500 033 480
e-mail: d.kowalczyk.psycholog@gmail.com