Urszula Surma

„Wczoraj byłem sprytny więc, chciałem zmienić świat. Dzisiaj jestem mądry, więc zmieniam siebie.” Rumi

Jestem psychologiem, terapeutą. Ukończyłam psychologię, w specjalności psychologia stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 2015 r.

W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji ukończyłam:

 • studia podyplomowe kwalifikacyjne: „Biegły sądowy w zakresie diagnozy rodziny dysfunkcjonalnej i dziecka krzywdzonego” na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • studia podyplomowe: „Przygotowanie pedagogiczne ze specjalnością opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną” w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach,
 • certyfikowany kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I Stopnia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie,
 • certyfikowany kurs EEG Biofeedback w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli IN CORPORE w Katowicach,
 • certyfikowany kurs „Psychoterapia dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym” w Ośrodku Terapii Poznawczo-Behawioralnej MENSANA w Krakowie.

Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne rozwijałam biorąc udział w licznych szkoleniach m.in. takich jak: „Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z rodziną”, „Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne”, „Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży”, „Tworzenie planu pracy z rodziną oraz planu pomocy dziecku”, „Tworzenie strategii pracy z rodzina z problemem przemocy w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych”, „Rozmowa i praca z osobami stosującymi przemoc w ramach pracy Zespołów Interdyscyplinarnych”, „Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie”, „Skuteczna szkoła wobec dziecka krzywdzonego”, „Pomoc – skuteczne interwencje w sytuacji przemocy w rodzinie”, „Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny – skala oceny rodziny”.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas pracy z pacjentami będąc na stażach i praktykach m.in.: w Oddziale Psychiatrii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krakowie, Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom w Krakowie, Ośrodku dla Dzieci Autystycznych w Krakowie, Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie, Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Krakowie, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci z Afazją Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie.

Obecnie pracuję jako psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, gdzie prowadzę terapię, poradnictwo psychologiczne rodzinne oraz indywidualne.

Pracuję zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. W swojej pracy
wykorzystuję głównie metody terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Jeśli w swoim życiu doświadczasz…:

 • sytuacji trudnych i konfliktowych,
 • problemów w kontaktach i relacjach z innymi ludźmi,
 • kłopotów w związku,
 • problemów wychowawczych, rodzinnych,
 • stanów lękowych i depresyjnych,
 • kryzysów lub strat, na skutek których trudno Ci samodzielnie odnaleźć równowagę (np.: żałoba, rozwód, zdrada),
 • poczucia braku sensu życia i rezygnacji, samookaleczeń,
 • problemów wynikających z zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, tików, ADHD, Zespołu Aspergera,
 • trudności w regulacji swoich emocji,
 • potrzeby przyjrzenia się dotychczasowemu życiu lub wprowadzenia w nim zmian,
 • pragnienia lepszego zrozumienia samego siebie…

….Skontaktuj się ze mną!
Tel: 785 969 207
E-mail: ula.surma@gmail.com