Monika Karpińska

„Choć nikt nie może cofnąć się w czasie i zmienić początku na zupełnie inny, to każdy może zacząć dziś i stworzyć całkiem nowe zakończenie.” /Carl Bard/

Jestem psychologiem, terapeutą, trenerem

Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 2013r. Kontynuując podnoszenie kwalifikacji, uczestniczyłam w studiach podyplomowych oraz kursach terapeutycznych :
Studia podyplomowe z pedagogiki (UJ),
-Trening Umiejętności Społecznych
-Trening Kontroli Złości

(certyfikat Centrum Psychoterapii „Sukces” w Warszawie)
-Poznawczo- Behawioralna Terapia Zaburzeń Dzieci i Młodzieży (Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie)
-Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania (Polskiego Towarzystwa Psychologii
Behawioralnej w Krakowie)
-Praca terapeutyczna z rodzinami
zastępczymi i adopcyjnymi
(Dolnośląskie
Centrum Psychoterapii)

Aktywnie uczestniczę w kursach, szkoleniach oraz konferencjach z zakresu diagnozy oraz pomocy terapeutycznej.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- oddział Kielce
oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego- oddział Kraków dzięki czemu zaznajamiam się z najnowszymi kierunkami i metodami niesienia pomocy.

Doświadczenie diagnozstyczno- terapeutyczne zdobyłam podczas praktyk oraz pracy zawodowej w krakowskich instytucjach między innymi: Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skawinie, Specjalistycznym Szpitalu im. Babińskiego, Krakowskim Ośrodku Terapii ’KOT’, Ośrodku dla Osób z Autyzmem- Effanta, Instytucie Badań Edukacyjnych, Fundacji na Rzecz Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Centrum Medycznym Cegielniana, Pracowni Psychologicznej Kraków, Specjalistycznym Gabinecie Psychoterapii MediTim, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Arka w Kielcach. Dzięki praktyce i codziennym kontaktom z ludźmi potrzebującymi pomocy mogę wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktycznych działaniach pomocowych zmierzających do rozwiązania zaistniałego problemu oraz poprawie funkcjonowania.

Aktualnie Prowadzę poradnictwo psychologiczne, terapię i diagnozę w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju.

Prowadzę konsultacje oraz terapię indywidualną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Posługuję się metodami terapii poznawczo- behawioralnej, analizy behawioralnej, terapii racjonalnego zachowania, terapii zabawą. W działaniach pomocowych korzystam z szerokiego wachlarza metod dostępnych dla terapii psychologicznej. Ze względu na indywidualne potrzeby, w dialogu z klientem dobieramy odpowiednie drogi pomocy.

Współpracuję z Fundacją „Hojne Serca” gdzie można uzyskać pomoc nieodpłatnie.

Zapraszam osoby dorosłe które:
*doświadczają objawów depresyjnych i lękowych( lęk uogólniony, lęk paniczny, lęk o zdrowie, fobie, lęk społeczny, lęk przed wystąpieniami),
*przeżywają reakcje stresowe i radzenie sobie ze stresem (stres szkolny, stres egzaminacyjny, stres w pracy, wkraczanie w dorosłość),
*doświadczają trudności w regulacji emocji, zachowania agresywne, radzenie sobie ze złością,
*przeżywają kryzys emocjonalny, życiowy, samouszkodzenia,
*doświadczają żałoby, radzenie sobie ze stratą,
*doświadczają trudności w kontaktach społecznych,
*doświadczają trudnych relacji rodzinnych,

Zapraszam dzieci i nastolatki, które:
* przejawiają objawy depresyjne i lękowe;
*przejawiają problemy adaptacyjne w przedszkolu lub w szkole;
*mają niską samoocenę, są nieśmiałe i zamknięte w sobie, z trudem nawiązują kontakt z rówieśnikami;
*przejawiają zachowania agresywne lub autoagresywne (samookaleczenia, myśli samobójcze);
*przeżywają trudne chwile w związku z rozstaniem rodziców, zmianą otoczenia,
*przeżyły wydarzenie o charakterze traumatycznym;
*przejawiają trudności w szkole (niechęć do nauki, odrabiania prac domowych, trudności w skupieniu się, uciekanie ze szkoły);
*są nadpobudliwe;
*mają trudności ze snem.

Zapraszam rodziców na konsultacje psychologiczne w celu:
*rozmowy na temat trudności występujących w relacji z dzieckiem,
*rozmowy na temat swoich niepokojów związanych z funkcjonowaniem dziecka;
*uzyskania informacji i wskazówek dotyczących postępowania w sytuacjach trudnych.

Celem porady jest wskazanie możliwych rozwiązań lub konkretnych kroków, służących rozwiązaniu problemu. Poprzez przekazywanie wiedzy o  funkcjonowaniu dziecka, nastolatka, dorosłego, rodzica, w kontekście jego rozwoju, w różnych okolicznościach życiowych jest możliwe rozwiązanie problemu lub zmiana zachowań i postaw dotyczących problemu.

Dodatkowe informacje:
Znany Lekarz (https://www.znanylekarz.pl/monika-karpinska-4/psycholog/busko-zdroj)

Dane kontaktowe:
tel.: 609 396 167
monika.karpinska.gabinet@gmail.com