Dorota Kowalczyk

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.” /Jan Paweł II/

Jestem psychologiem, terapeutą. 

Zdobywając wykształcenie ukończyłam:

 • Psychologię, w specjalności psychologia stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
 • Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Studia podyplomowe Asystent rodziny,
 • Certyfikowany kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I i II  stopnia,
 • Studium Terapii Rodzin prowadzone przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.

Ukończyłam również następujące kursy:

Studium Umiejętności Psychologicznych „Kiedy boli…, ale nie wiem po co?”, Praca z dziećmi o zaburzonych więziach, Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne, Wstęp do Kręgów Naprawczych, Dziecko między dorosłymi – ograniczanie kontaktu z jednym z rodziców i wikłanie w konflikt a procedura Niebieskie Karty, Grupa robocza i osoba stosująca przemoc – karać? pomagać? współpracować?, Metoda dialogu motywującego w pracy z osobami doświadczającymi przemocy, Kompendium wiedzy nt. psychologicznych aspektów zjawiska uzależnień, Praca z rodziną metodą genogramu, Interwencja kryzysowa jako metoda pracy z rodziną biologiczną oraz kobietami w ciąży, Strata i żałoba, jak rozumieć, aby pomóc, Zachowania samobójcze – diagnoza i interwencja kryzysowa, Przemoc w rodzinie – zintegrowany system pomocy, Metody pracy z rodzicami – integracja emocjonalna, partnerska, kompetencje rodzicielskie, Podstawy kursu coachingu.

Pracuję w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju, gdzie prowadzę wsparcie i terapię psychologiczną oraz interwencję kryzysową. Posiadam również doświadczenie z obszaru przygotowania kandydatów do pełnienia funkcji pieczy zastępczej, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, prowadzenia szkoleń umiejętności miękkich, prowadzenia grup wsparcia, warsztatów psychologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych itp. Prowadzę również warsztaty komunikacji małżeńskiej w ramach kursów przedmałżeńskich.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w licznych instytucjach, m.in. w Centrum Integracji Społecznej w Kostkach Dużych, Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej Dzieła Pomocy św. O. Pio w Krakowie, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. św. s. Faustyny w Krakowie, Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, Pogotowiu Opiekuńczym dla chłopców w Krakowie, Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrycznej CMUJ w Krakowie, Krakowskim Ośrodku Terapii oraz innych instytucjach zajmujących się profilaktyką i wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży oraz rodzin.

W zależności od sytuacji i potrzeb klientów prowadzę terapię indywidualną, rodzinną, par lub interwencję kryzysową. Pracuję w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz w ujęciu systemowym z rodzinami.

Pracuję całą sobą, swoją wiedzą, umiejętnościami, zdobytym doświadczeniem i wrażliwością. W podejmowanych działaniach towarzyszy mi zapał i radość. Do każdej osoby mam indywidualne podejście.

Pomoc psychologiczną proponuję osobom które m.in.:

 • potrzebują wsparcia psychologicznego w trudnych sytuacjach życiowych (przemoc, choroba, zdrada, kryzys),
 • doświadczyły traumy, PTSD,
 • utraciły bliską osobę (żałoba, rozłąka),
 • chcą rozwiązać problemy rodzinne,
 • chcą poprawić relacje z partnerem,
 • mają problemy wychowawcze,
 • doświadczają różnych problemów osobistych (depresja, lęk, myśli samobójcze, samouszkodzenia)
 • chcą budować poczucie własnej wartości,
 • szukają sensu życia,
 • chcą lepiej radzić sobie ze stresem,
 • mają problemy w pracy, szkole, na studiach,
 • chcą zainwestować w swój rozwój osobisty.

Zapraszam do kontaktu:

Tel. 500-033-480

E-mail: d.kowalczyk.psycholog@gmail.com